193/BŁiI/16/UM - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.09.2016 godz. 10:30

CPV: 32252000-4

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup i dostawa telefonów komórkowych na potrzeby biur Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.09.2016 r. pod poz. 307965

Polska Policja