184/BŁiI/16/RŁ - 2016 - Zamówienia publiczne

184/BŁiI/16/RŁ

Termin składania ofert: 22.09.2016 godz. 9:30

CPV: 72243000-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup usługi modernizacji LIMS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.09.2016 r. pod poz. 308235

Polska Policja