204/BŁiI/16/AK - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 5.10.2016 godz.9:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup usługi wsparcia administracyjnego w trybie SLA dla systemu ZSODE oraz puli 20 osobodni na dodatkowe prace inżynierskie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.09.2016 r. pod poz. 308291-2016

Polska Policja