186/BŁiI/16/TJ - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.09.2016 godz.10:00

CPV: 48822000-6, 72268000-1, 48900000-7

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Modernizacja infrastruktury systemów CLKP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.09.2016 r. pod poz. 308716-2016

Polska Policja