176/BF/16/KK - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.09.2016 godz.9:30

CPV: 80533100-0

Wartość zamówienia:

Przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Polska Policja