222/BF/16/DG - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.09.2016 godz. 09:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej podczas szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz funduszy pomocowych dla pracowników KWP oraz Szkół Policji.

Polska Policja