139/Cir/16/MP - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 04.10.2016 godz. 09:30

CPV: 51212000-1, 45000000-7, 45311200-2

Wartość zamówienia: poniżej 5.225.000 euro

Modernizacja kontroli dostępu w obiektach KGP przy ul. Wiśniowej 58, Taborowa 33B, Taborowa 33C i Puławskiej 148/150 w Warszawie oraz aktualizacją oprogramowania SKD I/NET Seven.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.09.2016 r. pod poz. 309921-2016

Polska Policja