220/Ctr/16/TJ - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 6.10.2016 godz.10:00

CPV: 34114000-9

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa 1 pojazdu typu van do przewozu psów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.09.2016 r. pod poz. 311212-2016

Polska Policja