189/BŁiI/16/KK - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.10.2016 godz.10:30

CPV: 32420000-1

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup przełączników szkieletowych LAN

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.09.2016 r. pod poz. 312155-2016

Polska Policja