214/Cut/16/EZ - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 24.10.2016 godz. 10:30

CPV: 31521320-3

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zakup 10 szt. modułowego dzienno - nocnego oświetlenia taktycznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 06.10.2016 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2016/S 195-351025

Polska Policja