241/Cut/16/AK - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.10.2016 godz. 09:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawy policyjnych kasków ochronnych z osłoną twarzy w ilości 300 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.10.2016 r. pod poz. 325242-2016

Polska Policja