239/BŁiI/16/MG - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.10.2016 godz. 9:30

CPV: 50312000-5

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego MorphoTouch i MorphoRapID

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.10.2016 r. pod poz. 325396-2016

Polska Policja