245/BŁiI/16/UM - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.10.2016 godz. 10:30

CPV: 48900000-7, 72261000-2

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup oprogramowania do statystycznej analizy danych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.10.2016 r. pod poz. 326259-2016

Polska Policja