238/BF/16/EZ - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.10.2016 godz. 09:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników Konferencji Psychologów Policyjnych

Polska Policja