240/BF/16/MB - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.10.2016 r. godz. 09:30

CPV: 22462000-6

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.10.2016 r. pod poz. 327429-2016

Polska Policja