249/Cut/16/ŁW - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2.11.2016 godz. 09:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu RMP -75 ml w ilości 14.930 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.10.2016 pod poz. 328583-2016

Polska Policja