232/BŁiI/16/MG - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 9.11.2016 godz.9:30

CPV: 30213000-5, 30213000-6, 30213000-8, 30234600-4, 30234100-9, 30237000-9

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup sprzętu komputerowego do centrum zarządzania BTUU

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.10.2016 pod poz. 329707-2016

Polska Policja