254/BF/16/AP - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 03.11.2016 godz. 12:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników Międzynarodowej Konferencji wysokiego szczebla.

Polska Policja