256/Cag/16/MG - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 3.11.2016 godz.10:30

CPV: 44221200-7, 44221220-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej w budynkach służbowych KGP w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.10.2016 pod poz. 331358-2016

Polska Policja