253/BŁiI/16/MG - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 4.11.2016 godz.9:30

CPV: 32252000-4

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup i dostawa telefonów komórkowych na potrzeby biur Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.10.2016 pod poz. 331482-2016

Polska Policja