235/BŁiI/16/ŁW - 2016 - Zamówienia publiczne

235/BŁiI/16/ŁW

Termin składania ofert: 4.11.2016 godz.9:30

CPV: 50300000-8

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Zapewnienie usługi serwisowej dla urządzeń Mobilnych Terminali Noszonych (MTN) eksploatowanych w Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.10.2016 pod poz. 331588-2016

Polska Policja