244/BŁiI/16/UM - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 04.11.2016 godz. 09:30

CPV: 30232110-8, 30216110-0, 30232100-5, 32232000-8

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup pierwszego wyposażenia teleinformatycznego w ramach przebudowy budynków koszarowych na potrzeby Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Podchorążych 38

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.10.2016 pod poz. 331705-2016

Polska Policja