247/Cut/16/ŁW - 2016 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 7.11.2016 godz.9:30

CPV: 35122200-7

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa 20 kompletów butli powietrznych i osprzętu dodatkowego do dwusystemowych aparatów powietrznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.10.2016 pod poz. 331585-2016

Polska Policja