250/BŁiI/16/ŁW - 2016 - Zamówienia publiczne

250/BŁiI/16/ŁW

Termin składania ofert: 21.11.2016 godz. 09:30

CPV: 32230000-4

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup sprzętu radiokomunikacyjnego dla CBŚP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.11.2016 pod poz. 339372-2016

Polska Policja