2016 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
158/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 72268000-1, 72267000-4 Dostawa licencji OBIEE dla 20 NUP, ODI for BI dla 20 NUP, migracja 7 licencji IAS do 7 licencji WLS (Processor License), migracja 17 licencji OWB do 12 licencji ODIEE (Processor License) 16.08.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
157/BF/16/RŁ poniżej 135.000 euro 22462000-6 Zakup materiałów promocyjno - biurowych w ramach 4 zadań 18.07.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
154/Cut/16/DG powyżej 135.000 euro 35200000-6 Zakup paralizatorów elektrycznych oraz kartridży w ramach 3 zadań 06.09.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
150/Ckt/16/KK poniżej 135.000 euro 18425000-4 Zakup pasów głównych 18.07.2016 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
160/BŁiI/16/MR poniżej 135.000 euro 50312300-8, 72253200-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego systemu monitoringu sieci Intranet KGP w oparciu o technologię NetFlow 28.07.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
143/BF/16/EZ powyżej 135.000 euro 55120000-7 Zakup usługi gastronomicznej, hotelowej i konferencyjnej dla uczestników warsztatów nt. Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji 12.07.2016 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
152/Cut/16/ŁW powyżej 135.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji kal. 308,338 i 7,62 mm 9.08.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
514/Ctr/16/AK 34110000-1 Zakup 3 sztuk pojazdów typu SUV 8.07.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
513/Cut/16/RŁ/ŚDM Dostawa urządzenia RTG do prześwietlania niebezpiecznych ładunków dla celów rozpoznania pirotechnicznego w ilości 2 kpl. 5.07.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
148/Cir/16/AK poniżej 135.000 euro 75251110-4 Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w obiektach Komendy Głównej Policji 7.07.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja