2016 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
54/Ckt/16/RŁ powyżej 135.000 euro 39000000-2 Dostawa mebli biurowych i kuchennych w ramach 3 zadań 04.05.2016 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
70/Cut/16/ŁW poniżej 135.000 euro 35341000-6 Dostawa części zamiennych do broni palnej 4.04.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
68/BF/16/UM poniżej 135.000 euro 63512000-1 Zakup 8 biletów promowych oraz zakup 28 biletów lotniczych dla delegowanego oficera do Norwegii w ramach projektu "Polski Doradca Policyjny - delegowanie" współfinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla programu operacyjnego PL 15 - "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych" 04.04.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
64/Cut/16/MSz poniżej 135.000 euro 51330000-4 Wykonanie demontażu i montażu (przeniesienia) specjalistycznego sprzętu montowanego w pojazdach 30.03.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
77/Ctr/16/ŁW powyżej 135.000 euro 09132100-4, 09134100-8, 09133000-0, 24957000-7 Dostawy paliw płynnych do pojazdów służbowych Policji rozprowadzanych za pośrednictwem stacji paliw akceptujących bezgotówkowe karty paliwowe na lata 2016-2019 6.05.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
78/Cut/16/DG/ŚDM powyżej 135.000 euro 39230000-3 Dostawa przenośnego systemu zagłuszania o zastosowaniu policyjno-wojskowym dla minerów-pirotechników do blokowania emitowanego sygnału radiowego służącego do zdalnego aktywowania urządzeń wybuchowych w ilości 3 kpl. 29.03.2016 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
75/BŁiI/16/MT poniżej 135.000 euro 32232000-8 Migracja serwerów obsługujących komunikację systemu wideokonferencyjnego z siecią Internet do nowego rozwiązania 29.03.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
69/BŁiI/16/MSz powyżej 135.000 euro 72268000-1, 72267000-44 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych w KSI poprzez zakup i dostawę dodatkowych licencji Oracle Database Vault lub równoważnych wraz z wsparciem technicznym 25.04.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
61/BŁiI/16/EZ poniżej 135.000 euro 32232000-8 Zakup terminali wideokonferencyjnych 31.03.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
52/BŁiI/16/EZ powyżej 135.000 euro 32236000-6 Zakup sprzętu radiokomunikacyjnego dla KGP 25.04.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja