2016 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
67/Cir/16/MP poniżej 5.225.000 euro 4516110-8 Prace remontowe w wybranych korytarzach i pionach łazienkowych budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 05.04.2016 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
66/Ckt/16/ŁW poniżej 135.000 euro 34223300-9, 39522530-1, 31120000-3, 42122000-0, 31520000-7, 39715200-9, 425000-1 Dostawa 12 namiotów pneumatycznych z wyposażeniem i przyczepkami do ich transportu 4.04.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
73/Ckt/16/UM poniżej 135.000 euro 18813000-1 Dostawa 849 par obuwia specjalnego letniego 30.03.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
45/BF/16/MT powyżej 135.000 euro 55300000-3 Zakup usługi cateringu podczas konferencji na potrzeby realizacji projektu „Na granicy terroryzmu-szkolenia w zakresie reagowania kryzysowego” realizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 22.03.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
58/BŁiI/16/TG poniżej 135.000 euro 72260000-5 Zadanie nr 1 – Modernizacja systemu FAVI (Forensic Aid for Vehicle Identification) Zadanie nr 2 – Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania systemu FAVI (Forensic Aid for Vehicle Identification) na okres 12 miesięcy 21.03.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
62/Cut/16/ŁW poniżej 135.000 euro 35200000-6 Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu RMP-75 ml.w ilości 11.110 szt. 18.03.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
57/Cut/16/DG powyżej 135.000 euro 35331300-3 Dostawa uniwersalnych granatów łzawiących UGŁ 14.04.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
32/Ckt/16/RŁ powyżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 14 760 szt. kurtek służbowych letnich w ramach 2 zadań 13.04.2016 godz.9:00 pełna treść ogłoszenia
48/BŁiI/16/RŁ powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla aplikacji i bazy danych Systemu FingerPrint wraz z pulą osobogodzin na dodatkowe prace związane z modernizacją systemu FingerPrint 14.04.2016 godz.9:00 pełna treść ogłoszenia
47/Ckt/16/KK powyżej 135.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa 10 000 par półbutów służbowych 13.04.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja