2016 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
60/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu sprzętu dla systemów: i24/7, AFIS, KSI, CODIS. 13.04.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
63/BŁiI/16/TG poniżej 135.000 euro 50330000-7 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego centrali Ericsson typu MD110 14.03.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
267/BŁiI/15/UM powyżej 134.000 euro 72246000, 72253000 Zakup usługi wsparcia pogwarancyjnego dla systemu Synaps pełna treść ogłoszenia
50/Ctr/16/MG poniżej 135.000 euro 25111100-3 Sukcesywna dostawa fabrycznie nowego ogumienia letniego do pojazdów służbowych KGP oraz CBŚP 11.03.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
53/BŁiI/16/MP poniżej 5.225.000 euro 45232300-5, 32562000-7, 71320000-7 Zaprojektowanie i budowa kabli światłowodowych jednomodowych 18.03.2016 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
27/BŁiI/16/KK powyżej 135.000 euro 72268000-1, 72267000-4 Zakup licencji Oracle Business Intelligence Suite Extended Edition dla 20 użytkowników oraz Oracle Data Integrator for Oracle Business Intelligence dla 20 użytkowników 11.04.2016 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
46/Cut/16/UM/ŚDM powyżej 135.000 euro 38600000-1 Dostawa celowników optycznych do karabinu snajperskiego oraz celowników optycznych do karabinu parasnajperskiego 08.04.2016 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
44/Cut/16/ŁW/ŚDM poniżej 135.000 euro 35814000-3 Dostawa masek przeciwgazowych pełno twarzowych wraz z bocznym filtropochłaniaczem 8.03.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
26/BŁiI/16/MSz powyżej 135.000 euro 30125110-5, 30124300-7, 30125100-2 Zakup materiałów informatycznych do urządzeń drukujących w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji 04.04.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
39/BŁiI/16/MR powyżej 135.000 euro 50323000-5, 72253200-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla policyjnego systemu wideokonferencyjnego 15.04.2016 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja