2016 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
28/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112 (Advanced Services) w ramach projektu "Serrwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112" 05.04.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
51/BF/16/EZ powyżej 135.000 euro 55120000-7 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby realizacji projektu: nr 10/NMF/PL15/14 pn. "Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15." 3.03.2016 godz.9:00 pełna treść ogłoszenia
29/Ckt/16/UM poniżej 135.000 euro 301976301-1 Dostawy papieru ksero i kartonów ksero 04.03.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
40/Ctr/16/MP powyżej 135.000 euro 34110000-3 Zakup 18 szt. samochodów osobowych segmentu rynkowego "C" sedan 04.04.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
41/Ctr/16/RŁ powyżej 135.000 euro 34110000-3 Zakup 2 szt. siedmioosobowych samochodów nieoznakowanych 4.04.2016 godz.9:00 pełna treść ogłoszenia
43/Cut/16/UM/ŚDM poniżej 135.000 euro 38600000-1 Dostawa celowników holograficznych oraz celowników holograficznych z przystawką powiększającą 03.03.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
42/BF/16/RŁ poniżej 135.000 euro 63512000-1 Zakup biletów lotniczych w ramach realizacji projektu "Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości - międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Operacyjnego PL15 - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością trans graniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracją grup przestępczych" 07.03.2016 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
30/Ckt/16/MT powyżej 135.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa 10.000 par trzewików słuzbowych 29.03.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
20/BŁiI/16/MR powyżej 135.000 euro 30232100-5 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych KGP i jednostek organizacyjnych KGP 31.03.2016 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
36/Cut/16/KK/ŚDM powyżej 135.000 euro 35815100-1, 3583000-6 Dostawa 230 kpl. kamizelek kuloodpornych typu "plate carrier" (+ 4 kpl. - do badań) oraz 524 szt. hełmów odłamkowo- i kuloodpornych typu ACH lub MICH w wersji "high-cut" z adapterem do montażu noktowizji (+ 21 szt. - do badań) 04.03.2016 godz 10:00 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja