2016 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
34/Cut/16/MG/ŚDM powyżej 135.000 euro 38433000-9 Zakup 2 szt.przenośnego wykrywacza i detektora substancji chemicznych i materiałów wybuchowych 29.02.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
37/Cut/16/UM/NATO powyżej 135.000 euro 35813000-6 Dostawa hełmów odłamko - i kuloodpornych typu ACH lub MICH - w ilosci 1 700 szt. (+49 szt. - do badań) 29.02.2016 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
35/Cut/16/TG poniżej 135.000 euro 34923000-3 Zakup 11 szt. laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu 29.02.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
17/BŁiI/16/DG powyżej 135.000 euro 72250000-2 Zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanych systemów CWI KGP 31.03.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
22/Cut/16/TG/NATO/ŚDM powyżej 135.000 euro 32200000-5 Dostawa przenośnych nadajników oraz mobilnych i stacjonarnych odbiorników sygnału z systemów obserwacji lotniczej 23.03.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
15/BF/16/DG powyżej 135.000 euro 79540000, 79530000 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, konsekutywnego i symultanicznego z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski. 24.02.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
33/Cut/16/MT/NATO/ŚDM powyżej 135.000 euro 18444000-3 Zakup policyjnych kasków ochronnych – w ilości 2 000 szt., (+ 10 szt. do badań) 26.02.2016 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
9/Cir/16/KK poniżej 135.000 euro 50000000-5, 50531300-9, 50511000-0 Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacji i wentylacji w obiektach KGP w Warszawie 19.02.2016 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
21/Ctr/16/MSz powyżej 135.000 euro 34300000-0 Sukcesywne dostawy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego oryginalnych i porównywalnej jakości części zamiennych do magazynu technicznego Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie ul. Iwicka 14 29.03.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
14/Cut/16/ŁW powyżej 135.000 euro 35200000-6 Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu RMP-75 ml w ilości 11 110 szt. 17.02.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja