2016 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
12/Cut/16/MG/ŚDM powyżej 135.000 euro 35321200-2 Dostawa 5 kpl. karabinów wyborowych kal.7,62x51mm NATO 15.02.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
10/Cut/16/ŁW/ŚDM powyżej 135.000 euro 35321000-0 Dostawa broni palnej 22.02.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
5/BF/16/MSz powyżej 135.000 euro 55120000-7, 55300000-3, 79540000-1 Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich oraz konferencyjnych dla uczestników konferencji międzynarodowej organizowanej przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Komendę Główną Policji w dniach 29 marca - 1 kwietnia 2016 r. w ramach projektu: "poszukiywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości - międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla Programu Operacyjnego PL15 - "Współpraca Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracją grup przestępczych" 11.02.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
3/BF/16/EZ powyżej 135.000 euro 79540000-1 Zakup usługi tłumaczenia symultanicznego na potrzeby realizacji projektu nr 10/NMF PL15/14 pn. "Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15 11.02.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Dialog techniczny Wypracowanie warunków Studium wykonalności projektu Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Policji. pełna treść ogłoszenia
2/BF/16/RŁ powyżej 135.000 euro 55120000-7 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby realizacji projektu: nr 10/NMF PL 15/14 pn."Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15" 12.02.2016 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
1/BŁiI/16/MT powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi Asysty Technicznej dla produktów firmy Oracle użytkowanych w systemach teleinformatycznych Policji 24.02.2016 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
281/Ctr/15/MP powyżej 134.000 euro 34114200-6 Dostawa 14 samochodów furgon oznakowany w wersji wypadowej "W" 09.02.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
279/Ckt/15/MG poniżej 134.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa 1 300 par trzewików służbowych 11.01.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
278/Cut/15/MT powyżej 134.000 euro 50212000-4 IV remont główny śmigłowca Mi-8T 08.02.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja