2016 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
280/Ckt/15/KK poniżej 134.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa 3 000 par półbutów służbowych 11.01.2016 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
274/BŁiI/15/DG poniżej 134.000 euro 71241000-9, 71242000-6 Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu: "Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112" 29.12.2015 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
258/BF/15/TG poniżej 134.000 euro 63512000-1 Zakup biletów promowych i lotniczych: Zadanie nr 1: Zakup 5 biletów promowych (w jedną stronę) dla delegowanego oficera do Norwegii w ramach projektu „Polski Doradca Policyjny – delegowanie” współfinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 -Funduszu Współpracy Dwustronnej. Zadanie nr 2: Zakup 14 biletów lotniczych (w jedną stronę) dla delegowanego oficera do Norwegii w ramach projektu „Polski Doradca Policyjny – delegowanie” współfinansowanych ze środków Norweskiego M 15.12.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
276/BF/15/MT poniżej 134.000 euro 39294100-0 Dostawa artykułów (gadżetów) promocyjno-reklamowych na potrzeby Biura Międzynarodowej Współpracy Policji 15.12.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
266/BŁiI/15/MP poniżej 134.000 euro 72253200-5, 72246000-1 Zakup usługi udostępniania administratorów dla baz danych i serwerów aplikacji 11.12.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
257/BŁiI/15/MP powyżej 134.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112 (Advanced Services) w ramach projektu "Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112" 05.01.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
262/BF/15/EZ powyżej 134.000 euro 80533100-0 Przeprowadzenie szkolenia komputerowego oraz szkolenia z zakresu zakupów informatycznych dokonywanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dla funkcjonariuszy i pracowników KGP 01.12.2015 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
243/BŁiI/15/RŁ powyżej 134.000 euro 72611000-6, 72253200-5, 50312300-8 Zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST na potrzeby obsługi numeru alarmowego OST 112 w ramach projektu "Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112" 30.12.2015 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
247/BŁiI/15/UM powyżej 134.000 euro 32428000-9 32420000-3 Zakup urządzeń sieciowych na potrzeby serwisowania i modernizacji sieci OST w ramach projektu "Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112" 30.12.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
236/BF/15/EZ powyżej 134.000 euro 55120000-7 79540000-1 Zakup usług gastonomicznych, hotelarskich i konerencyjnych oraz usług tłumaczenia na potrzeby realizacji projektu: nr 10/NMF PL15/14 pn. "Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15 26.11.2015 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja