2016 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
261/Ctr/15/ŁW poniżej 134.000 euro 34110000-1 Dostawa 1 pojazdu typu pick-up w wersji nieoznakowany 26.11.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
241/Ctr/15/EZ poniżej 134.000 euro 75251110-4 Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach KGP 2.12.2015 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
237/BF/15/DG powyżej 134.000 euro 55120000-7 Usługi gastronomiczne, hotelarskie i konferencyjne w celu przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych na potrzeby realizacji projektu: Projekt nr 10/NMFPL15/14 pn: Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15 23.11.2015 godz. 08:30 pełna treść ogłoszenia
220/BŁiI/15/TG powyżej 134.000 euro 72611000-6, 72591000-4 Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 - zakup usługi serwisowej SMARTnet w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112. 23.12.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
238/Cut/15/RŁ poniżej 134.000 euro 31521320-3, 38636000-2 Dostawa oświetlenia taktycznego w ramach dwóch zadań 5.11.2015 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
233/Cut/15/RŁ powyżej 134.000 euro 51200000-4 Montaż na śmigłowcu Bell-206, SN-17XP radiowysokościomierza TRA3000/TRI-40 i bloku mapy cyfrowej RN6 lub równoważnych 3.12.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
223/BŁiI/15/MR powyżej 134.000 euro 302232110-8 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych KGP i jednostek organizacyjnych Policji 29.12.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
215/BŁiI/15/TG powyżej 134.000 euro 33195100-4, 48000000-8 Zakup systemu SIEM – do zarządzania informacją związaną z bezpieczeństwem i zdarzeniami infrastruktury TI (Security Information and Event Management) i urządzeń wizyjnych do prezentacji raportów i zdarzeń oraz dostarczenie i uruchomienie kompletnego systemu ściany wizyjnej w centrum monitoringu sieci operatora sieci OST112 30.11.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
231/Ckt/15/RŁ poniżej 134.000 euro 39130000-2, 39132100-7, 39141100-3, 39110000-6 Dostawa wyposażenia kwatermistrzowskiego na potrzeby Centrum Edukacji Społecznej Policji w Warszawie 30.10.2015 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
Dialog techniczny Pojazd specjalny w policyjnej wersji „Lekki Transporter Opancerzony” pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja