2016 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
219/Ckt/15/RŁ poniżej 134.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 2000 szt. spodni służbowych zimowych 14.10.2015 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
201/Ckt/15/KK poniżej 134.000 euro 39294100-0 Zakup materiałów promocyjnych i biurowych w ramach realizacji projektu "Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości - międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 1.10.2015 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
178/Ctr/15/DG powyżej 134.000 euro 34110000-1 Zawarcie umowy ramowej na dostawę pojazdów osobowych nieoznakowanych 05.10.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
170/BŁiI/15/ŁW powyżej 134.000 euro 32420000, 32428000, 71356300 Zawarcie umowy ramowej na dostawę urządzeń sieciowych LAN dla KGP 18.09.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
153/Cut/15/ŁW powyżej 134.000 euro 35331300-3 Zakup granatów hukowo-błyskowych 8.09.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
Dialog techniczny dot. pojazdu specjalnego wyposażonego w pojemnik do przewozu materiałów wybuchowych pełna treść ogłoszenia
131/Cut/15/ŁW poniżej 134.000 euro 66516200-2 Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego, związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmigłowców 7.08.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
143/Cut/15/ŁW powyżej 134.000 euro 35321000-0 Dostawa 10 kpl.karabinków parasnajperskich 19.08.2015 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
116/BŁiI/15/DG powyżej 134.000 euro 30213100-6 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych 08.04.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
60/BŁiI/15/MP powyżej 134.000 euro 48820000-2, 30233141-1, 30233160-0, 32420000-3, 72268000-1, 72267000-4 Rozbudowa sprzętowa centralnych zasobów informatycznych Policji 2.07.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja