1/Ckt/17/MG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 6.02.2017 godz.9:30

CPV: 79824000-6

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup usługi druku i dystrybucji czasopisma Policja 997

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.01.2017 pod poz. 15849-2016