7/BF/17/DG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 09.02.2017 godz. 11:30

CPV: 79540000, 79530000

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, konsekutywnego i symultanicznego z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.01.2017 pod poz. 16664-2017