8/BŁiI/17/DG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 09.02.2017 godz. 09:30

CPV: 72611000-6, 72253200-5, 50312300-8

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup wsparcia technicznego urządzeń SZK OST112 w ramach serwisu pogwarancyjnego urządzeń OST112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.01.2017 pod poz. 16666-2017