3/Cut/17/EZ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.02.2017 godz. 10:30

CPV: 60445000-9; 32570000-9

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Przegląd śmigłowca Bell-412HP po 300h/600h/12 miesiącach eksploatacji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 27.01.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 022-037510