10/BŁiI/17/ŁW - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 1.03.2017 godz.9:30

CPV: 72320000-4

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup dostępu do bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia Systemu, świadczonego w okresie 12 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.02.2017 pod poz. 25385-2017