9/Cir/17/MP - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 03.03.2017 godz. 09:30

CPV: 50324100-3

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Pogwarancyjne przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacje lub rozbudowy infrastruktury technicznej w obiekcie Komendy Głównej Policji w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 14.02.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 033-059765