17/BŁiI/17/MR - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.03.2017 godz. 09:30

CPV: 64214400-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dzierżawa cyfrowego łącza telekomunikacyjnego zapewniającego dowiązanie do policyjnej sieci teletransmisyjnej systemów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (zadanie nr 1) Dzierżawa cyfrowych łączy telekomunikacyjnych zapewniających dowiązanie do policyjnej sieci teletransmisyjnej lokalizacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich i Boruczy (zadanie nr 2)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.02.2017 pod poz. 332113-2017