21/Ckt/17/RG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 15.03.2017 godz. 09:30

CPV: 30197644-2

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa papieru ksero

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.03.2017 pod poz. 38017-2017