36/Ckt/17/ŁW - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.03.2017 godz. 09:30

CPV: 39100000-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa krzeseł, foteli oraz mebli biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.03.2017 pod poz. 44377-2017