30/Ckt/17/JSz - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 03.04.2017 godz. 10:00

CPV: 18425000-4

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Produkcja i dostawa pasów głównych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.03.2017 pod poz. 46090-2017