48/BF/17/RG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.03.2017 godz. 09:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników warsztatów szkoleniowych w dniach 10-12 maja 2017 roku