33/Ckt/17/JSz - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.04.2017 godz. 10:00

CPV: 4442130000-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa atestowanych szaf metalowych w ramach 2 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.03.2017 pod poz. 48609-2017