41/Ckt/17/MG - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 04.05.2017 godz. 09:30

CPV: 18234000-8

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Produkcja i dostawa 8400 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 2100 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 22.03.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 059-109468