32/Ckt/17/EZ - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.04.2017 godz. 10:00

CPV: 18235000-5

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup półgolfów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.03.2017 pod poz. 51212-2017