61/Ctr/17/MP - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 31.05.2017 godz. 09:30

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Dostawa 600 szt. policyjnych pojazdów oznakowanych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 31.03.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 067-125822