51/BŁiI/17/AK - 2017 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 15.05.2017 godz. 9:30

CPV: 50312

Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro

Serwis pogwarancyjny Morpho Touch i Morpho RapID

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 03.04.2017 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2017/S 067-126555